Antek Wajda „Poczuj pałer jak skajtałer”

15 kopie

Antek Wajda zestawił ze sobą dwa symbole architektury Wrocławia. Jeden średniowieczny, a drugi z początku XXI wieku. Na szali położył, z jednej strony, 11 wizerunków współczesnych, na drugiej, 6 gotyckich,  Jeden z obrazów nie jest ani Ratuszem, ani skajtałerem, jest niespodzianką. Artysta tytułując wystawę „Poczuj pałer jak skajtałer” zdradza miejsce swojego zamieszkania i panoramę, którą widzi z okna każdego dnia. „Sky Tower” malowany we mgle, o świcie, w trakcie budowy, w nocy – i Ratusz z nieoczekiwanym sztafarzem, mający prawdziwe korzenie. Metaforyczny obraz rodzinnego miasta Artysty, w którym będzie żył Jego Syn – między skajtałerem a Ratuszem. Świadectwo ojca z 2016 roku.

Ewa Kaszewska, kuratorka
wernisaż: 22.01.2016, godz. 16.00